Richtlijnen Covid-19 (Corona) 2021.Besluit, 19 Mei 2021
Beste leden,

Vanaf woensdag 19 mei 19.00 kan er weer getraind worden bij de Alpenjagers. Hier zijn echter wel wat voorwaarden aan verbonden waar aan men zich dient te houden.
Volgens de richtlijnen van het RIVM zijn de voorwaarden:

* MELDINGSPLICHT WIE GAAT SPORTEN
* MONDKAPJE BINNEN OP, ALLEEN DEGENE DIE SPORT NIET
*VOORAF GEZONDHEIDSCHECK ( BIJGEVOEGD BIJ MAIL, INDIEN OP 1 VRAAG JA DAN NIET AANMELDEN!!!)
VANUIT BESTUUR MELDING : BAR IS NIET OPEN, JE MAG WEL ZELF DRINKEN MEE NEMEN.
Iedereen veel plezier en denk aan de veiligheid, bedankt

Bestuur Alpenjagers : John Schrauwen, Cor van Nassau en Frans Joore

gezondheidscheck versie febr 2021 0305

Besluit, 11 Mei 2021
Beste Leden,

De regering heeft vanavond besloten om per 19 Mei 2021 de reges rond Corona te versoepelen, onder voorbehoud !!!!
Dit houdt in dat we als Alpenjagers vanaf Woensdag 19 Mei 2021 weer kunnen gaan trainen als a.s. maandag groen licht wordt gegeven.
Dit alles onder de voorwaarden die we bij de eerste Corona crisis met elkaar hebben afgesproken. Ter herinnering zal ik deze regels bij voegen.
We hopen julie weer gezond terug te zien en met plezier weer een schotje te kunnen doen.

Bestuur Alpenjagers
John Schrauwen, Cor van Nassau en Frans Joore


Besluit, 30 September 2020
Beste Leden,

Na rondvraag onder de leden hebben we besloten om de komende 3 weken het doelhuis te sluiten ivm de Corona uitbraak. Dus vanaf vandaag kan er NIET geschoten worden tot nader order. De regering heeft een periode van 3 weken genomen om van daar uit de zaken nader te bekijken. We zullen jullie goed op de hoogte houden.

Bestuur Alpenjagers
John Schrauwen, Cor van Nassau en Frans Joore


Besluit, 2 Juli 2020
Beste Leden,

Het bestuur van de Alpenjagers heeft gisteren besloten om vanaf woensdag 8 juli de banen weer voorzichtig te openen. Er zullen 4 banen opgesteld worden 1-3-5 en 7. De schutters maken onderling uit wie in de volgende sessie gaat schieten. Een sessie van 4 personen mag ongeveer 45 minuten duren en zal in de eerste weken alleen training zijn. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het Corona virus zal in de verdere toekomst gekeken worden welke wedstrijden er geschoten kunnen worden. We wensen iedereen weer veel schiet plezier maar vragen de leden wel om zich te houden aan de voorwaarden die ik nog zal door mailen en die door Cor in het doelhuis opgehangen gaan worden.

Het bestuur van de Alpenjagers heeft bepaalde regels ingesteld om het schieten en de clubavond zo veilig mogelijk te laten verlopen. Houd er rekening mee dat het Corona virus NIET weg is!!! Houd je aan de afspraken die bij deze mail zijn toegevoegd. Opening banen woensdag 8 juli 2020 vanaf 19.00 tot ong.22.00


GEDRACHTSREGELS BIJ HEROPENEN BANEN ALPENJAGERS

" Als men zich niet goed voelt of veelvuldig hoest zelf de discipline opbrengen om NIET naar het schieten te komen.

" Bij binnenkomst doelhuis handen ontsmetten met middelen die ter beschikking gesteld worden.

" In de club accommodatie GEEN geforceerd stemgeluid produceren.

" De deuren achter en voor zullen een beetje open gezet worden om een natuurlijke trek in het clubhuis te waarborgen.

" Er worden 4 banen opgezet 1-3-5 en 7 en iedere baan is voorzien van zijn eigen tafel. De schutters moet zelf zijn pijl gaan halen. Bij iedere tafel staat 1 stoel.

" Tijdens wedstrijden mogen anderen niet achter de gele lijn ( 25 mtr lijn) op de vloer komen.

" 1 sessie van 4 personen mag 45 minuten duren.

" De schutters spreken onderling af wie in de volgende sessie kan schieten.

" In de clubruimte dient de 1,5 meter regel altijd toegepast toegepast te worden.

" Men dient zelf de consumpties af te halen aan de bar en weer terug te plaatsen op de bar.

" Afrekenen met blauwe bonnen bij bar.

" Bij verdere vragen beslist bestuur hoe hier mee om te gaan.

Iedereen veel plezier toegewenst bij het schieten namens het bestuur van de Alpenjagers.

Bestuur Alpenjagers
John Schrauwen, Cor van Nassau en Frans Joore
Besluit, 28 Juni 2020
Beste Leden,

Het bestuur van de Alpenjagers, komt op Woensdag 1 Juli 2020 bijeen om de mogelijkheden te bekijken of we weer voorzichtig op kunnen starten onder bepaalde voorwaarden.
We moeten er wel rekening mee houden dat het corona virus NIET WEG is!!!!
Er wordt dan ook vanuit gegaan dat als we weer opstarten en leden zich niet goed voelen of hoesten, zelf de discipline hebben om NIET NAAR DE CLUBAVOND TE KOMEN.

Bestuur Alpenjagers
John Schrauwen, Cor van Nassau en Frans Joore

Besluit 23 Maart 2020
Beste leden,

Het bestuur van de Alpenjagers heeft besloten om de start van het seizoen tot een nader te bepalen datum uit te stellen vanwege de Corona crisis. Wanneer we de trainingen en competitie zullen starten zal af hangen van de ontwikkelingen die volgen. Het is natuurlijk spijtig dat de start niet kan door gaan maar de gezondheid van onze schutters is in deze het belangrijkste. Het bestuur hoopt dat jullie hier begrip voor op kunnen brengen en wensen iedereen sterkte en een goede gezondheid toe.

Bestuur Alpenjagers
John Schrauwen, Cor van Nassau en Frans JooreBesluit 23 Maart 2020
Beste leden,

Het bestuur van Kring Roosendaal heeft besloten om het seizoen 2020 tot een nader te bepalen datum uit te stellen ivm de Corona crisis. Wanneer de wedstrijden weer aan gaan vangen hangt af van de ontwikkelingen. Het is natuurlijk spijtig dat de start niet kan door gaan maar de gezondheid van onze schutters is in deze het belangrijkste. Het bestuur hoopt dat jullie hier begrip voor op kunnen brengen en wensen iedereen sterkte en een goede gezondheid toe.

bestuur Kring Roosendaal
John Schrauwen, Kees de Kock
Besluit 14 Maart 2020
Beste leden,

Het bestuur van de Alpenjagers heeft besloten om i.v.m. de Corona crisis alle wedstrijden en trainingen stil te leggen tot minimaal 8 april 2020. Als dan de wedstrijden door kunnen gaan beginnen we met het doelopenen op 8 april en de maandag 13 april met het koning schieten, dit als de richtlijnen tegen die tijd gunstig worden geacht volgens het RIVM.

Bestuur Alpenjagers
voorzitter Alpenjagers
John Schrauwen